Mở Cửa: 9:30 ~ 23:30
Đóng lịch hẹn: 22:30
VietNam English Japan
Mở Cửa: 9:30 ~ 23:30
Đóng lịch hẹn: 22:30
VietNam English Japan
Services:
SHORT MASSAGE
MASSAGE TOÀN THÂN
FOOT CARE
SKIN CARE & FACIAL TREATMENT
MASSAGE VÙNG MẮT
GÓI MENU