Mở Cửa: 9:30 ~ 23:30
Đóng lịch hẹn: 22:30
VietNam English Japan
Mở Cửa: 9:30 ~ 23:30
Đóng lịch hẹn: 22:30
VietNam English Japan

Mebuki Spa

  • HotLine:   093 178 08 65 (English - Japanese)

  • Phone:     028-2253-6695

  • Email:      admin@mebukispa.com

  • Address:  8/14 Le Thanh Ton, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City

  • Social:     facebook.com/Mebuki-Spa