Đặt lịch

Vui lòng đặt lịch hẹn sử dụng dịch vụ trước khi đến để được ưu tiên

* Thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối
Need Help? Call (028) 2253-6695 or send an email to [email protected]

Cảm ơn bạn đã yêu cầu đặt lịch hẹn của bạn.
Vui lòng đặt trước e-mail vào ngày hôm trước.
* Nếu bạn không nhận được trả lời trong vòng 24 giờ, bạn có thể chưa nhận được email.
Trong trường hợp đó, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi qua điện thoại.

Cần hỗ trợ tư vấn qua số điện thoại

Đặt lịch hẹn và yêu cầu cũng có thể được thực hiện qua điện thoại. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

093 178 08 65


Ngày nghỉ thông thường /
giờ làm việc thứ năm / 9: 30-24: 00 (giờ tiếp nhận / 9: 00-22: 30)

Xử lý thông tin cá nhân

Trang web này sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân từ bạn và sử dụng nó cho các dịch vụ của bạn, nhưng chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.
Để xử lý thông tin cá nhân được cung cấp, người quản lý được chỉ định quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.