泰國瑜伽按摩90分鐘

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ 泰國瑜伽按摩90分鐘

BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

THÔNG TIN CỦA BẠNNỘI DUNG DỊCH VỤ

泰國瑜伽按摩

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 60(mins) : 750,000VNĐ
  • 90(mins) : 1,010,000VNĐ
  • 120(mins) : 1,250,000VNĐ