泰國瑜伽按摩90分鐘

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ 泰國瑜伽按摩90分鐘

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  泰國瑜伽按摩

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 60(mins) : 750,000VNĐ
  • 90(mins) : 1,010,000VNĐ
  • 120(mins) : 1,250,000VNĐ