熱石

Massage kết hợp đá nóng
Đặt lịch hẹn cho dịch vụ 熱石

BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

THÔNG TIN CỦA BẠNNỘI DUNG DỊCH VỤ

按摩結合熱石。 熱量深入滲透到肌肉中以釋放張力,有助於使身體,思想和精神完美和諧

Rè shí
ànmó jiéhé rè shí. Rèliàng shēnrù shèntòu dào jīròu zhōng yǐ shìfàng zhānglì, yǒu zhù yú shǐ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 60(mins) : Liên hệ,000VNĐ