콤보 90분

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ 콤보 90분

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  콤보 90분:

  ☆전신 마사지: 45분
  ☆스킨케어/발마사지 45분

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 90(mins) : 690,000 vnd,000VNĐ