콤보 90분

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ 콤보 90분

BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

THÔNG TIN CỦA BẠNNỘI DUNG DỊCH VỤ

콤보 90분:

☆전신 마사지: 45분
☆스킨케어/발마사지 45분

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 90(mins) : 690,000 vnd,000VNĐ