타이 요가 마사지 90 분

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ 타이 요가 마사지 90 분

BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

THÔNG TIN CỦA BẠNNỘI DUNG DỊCH VỤ

타이 요가 마사지

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 60(mins) : 750,000VNĐ
  • 90(mins) : 1,010,000VNĐ
  • 120(mins) : 1,250,000VNĐ