타이 요가 마사지 90 분

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ 타이 요가 마사지 90 분

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  타이 요가 마사지

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 60(mins) : 750,000VNĐ
  • 90(mins) : 1,010,000VNĐ
  • 120(mins) : 1,250,000VNĐ