HOT STONE 90min

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ HOT STONE 90min

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  Massage kết hợp với đá nóng. Hơi nóng thấm sâu vào cơ bắp để giải phóng căng thẳng, giúp mang lại cho cơ thể, tâm trí và tinh thần hài hòa hoàn hảo

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ