MEBUKI簽名60分鐘

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ MEBUKI簽名60分鐘

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  結合泰式按摩,指壓按摩和油壓按摩。

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 60(mins) : 650,000VNĐ
  • 90(mins) : 920,000VNĐ
  • 120(mins) : 1.240,000VNĐ