MEBUKI美容套餐240分鐘

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ MEBUKI美容套餐240分鐘

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  MEBUKI美容套餐

  • 止痛(35分鐘)
  • Hotstone按摩(90分鐘)
  • 擦洗手腳(30分鐘)
  • 面部基本皮膚護理(50分鐘)
  • 桑拿/蒸氣浴(25分鐘)

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 240(mins) : 2,900,000VNĐ