PAIN RELEASE 30min

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ PAIN RELEASE 30min

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  Dành cho những người bận rộn – muốn thư giãn một cách nhanh chóng, đem lại hiệu quả tức thì.

  • Đầu & Vai & Cổ
  • Chân & Vai

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ