SKIN WHITENING

Skin Whitening 70min

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ SKIN WHITENING

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  • Facial massage.
  • Facial whitening mask.
  • Head, neck and shoulder+ hand massage.
  • Apply Whitening serum.

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ