AROMA MASSAGE 60min

AROMA MASSAGE
AROMA MASSAGE 60minMake an appointment for the service

DO YOU GO EVERYONE ?

CHOOSE MORE SERVICES ?

You have more than 02 people, you want to choose more services

WHAT TIME ARE YOU FREE ?

YOUR INFOMATIONMassage toàn thân với tinh dầu và đá nóng (60mins không kèm theo đá nóng)

Lựa chọn 1 trong 3 mùi hương của tinh dầu.

  • 60(mins) : 650,000VNĐ
  • 90(mins) : 920,000VNĐ
  • 20(mins) : 1,240,000VNĐ