MASSAGE KẾT HỢP ĐÁ NÓNG

Massage kết hợp đá nóng

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ MASSAGE KẾT HỢP ĐÁ NÓNG

  BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

  CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

  Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

  BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ


  THÔNG TIN CỦA BẠN  NỘI DUNG DỊCH VỤ

  Massage đá nóng kết hợp với dầu.

  Hơi nóng thấm sâu vào cơ bắp để giải phóng căng thẳng giúp mang lại cho cơ thể, tâm trí và tinh thần hài hòa.

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ