MEBUKI SIGNATURE 90min

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ MEBUKI SIGNATURE 90min

BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

THÔNG TIN CỦA BẠNNỘI DUNG DỊCH VỤ

Combined with Thai massage, Shiatsu massage and Oil Massage.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 60(mins) : 650,000VNĐ
  • 90(mins) : 920,000VNĐ
  • 20(mins) : 1,240,000VNĐ