SKIN WHITENING 70min

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ SKIN WHITENING 70min

BẠN ĐI MẤY NGƯỜI ?

CHỌN THÊM DỊCH VỤ ?

Bạn có nhiều hơn 02 người, bạn có muốn chọn thêm dịch vụ

BẠN RẢNH LÚC MẤY GIỜ

THÔNG TIN CỦA BẠNNỘI DUNG DỊCH VỤ

  • Facial massage.
  • Facial whitening mask.
  • Head, neck and shoulder+ hand massage.
  • Apply Whitening serum.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  • 70(mins) : 1,020,000VNĐ