Có được hút thuốc tại Spa ?

Spa được giữ chất lượng là một spa lành mạnh. Chính sách không được phép hút thuốc, tuy nhiên Spa có bố trí bàn nhỏ phía ngoài sân để linh hoạt cho khách có nhu cầu.