Mebuki có tính thêm phí dịch vụ cộng thêm nào không?

Mebuki không phụ thu thêm bất kỳ phí gì ngoài bảng giá cố định. Nếu quý khách cảm thấy hài lòng hoặc dịch vụ đáp ứng vượt quá sự mong đợi của bạn, bạn muốn tips thêm cho nhân viên thì tuỳ bạn. Chúng tôi sẽ rất trân trong và cảm kích về sự hào phóng cũng như sự mến thương của quý khách dành cho nhân viên phục vụ